Esterházy-kastély
Magyar Deutsch Slovenský
Kezdőlap Kastély Programok Szolgáltatások Hírek Galéria

Újra megnyílik a Porcelános szoba

December közepére várható a fertődi Esterházy-kastélyban a hosszú ideje restaurálás alatt álló Porcelánszoba megnyitása, egyben visszavezetése a múzeumi tárlatvezetés útvonalába.

A fertődi Esterházy-kastély múzeumi előtere felett található az úgynevezett porcelános szoba. A helyiség egészen az utóbbi időkig kiállítótérként funkcionált. Nevét onnan kapta, hogy a múlt században itt találtak helyet azoknak a porcelánoknak, amelyek az évszázadok viharaitól az idők során megmenekedtek, illetve új szerzeményként kerültek a gyűjteménybe. Ugyancsak a múlt században végzett helyreállítási munkálatok során e teremben falfestésekre is bukkantak, amelyek egészen az utóbbi időkig csupán néhány helyen feltárva, helyreállítatlanul maradtak.

A kutatásból akkor még nem derült ki, hogy az előkerült színnyomok milyen festésnek részletei, csak annyi látszott, hogy az valamilyen barokk kori dekoratív díszítés lehet.

2012-ben kezdődött el a festés további részleteinek a feltárása és restaurálása. Valójában ekkor derült ki, hogy az itt lévő díszítés több egyszerű dekorációnál, ugyanis a szokásos 18. századi festett tükörrendszerbe, azok közepébe, konzolokat festettek, amelyekre ugyancsak festett szobrocskák - büsztök - kerültek. Kiderült, hogy a szobrocskáknak itt valamilyen jelentéstartalma van és ez a helyiség jelentőségét az átlagosnál magasabbra emeli.

Sajnos a szoborszerű díszítés meglehetősen leromlott állapotban maradt fenn. A szobában összesen hét nagyobb és több kisebb „tükör” került elő, festett szobor viszont csupán a hét nagyobb tükör közepében volt. A hetes számnak a számmisztika szerint különleges szerepe van. Ilyenek a Világ teremtésének hét napja, a világ hét csodája, de ilyen az ókori világ hét planétája is, hogy csak néhányat említsünk.

Vizsgálódásunk következő állomása a bűvös hetes szám tisztázása után az volt, hogy mely személyek együttesére vonatkoztatható ez. Ilyen csoport lehet a Hét erény, a Hét vezér, vagy a Hét szabad művészet ábrázolása is. Tekintettel azonban arra, hogy a barokk kor vonzalma az antik világ dolgaihoz közismert, így Esterházy „Fényes” Miklós is antik eseményeket vagy személyeket festetett meg kastélyának központi részébe. Ilyen témájú volt a II Világháború során elpusztult négy nagy olajfestmény a díszterem falán (Európa elrablása; Vénusz és Mars; Jupiter és Kallisztó illetve Apollón és Daphné), vagy Apollónnak, mint a Napistennek az ábrázolása a mennyezet falfestményén.

A hét szabad művészetet nőalakok testesítik meg. A szabad művészetek gyakorlása az ókori római művelődés rendszerében a szabad emberhez illő foglalkozást jelentette, a középkorban a latin iskola tantárgyai voltak ezek. Egyszerű szavakkal leírva ezt: a Grammatika beszél, a Dialektika igazságot tanít, a Retorika feldíszíti a beszédet, az Asztronómia a csillagokat tanulmányozza, az Aritmetika számol, a Földrajz mér, a Zene énekel.

A Hét szabad művészet tehát a következő:

1. Grammatica –a nyelvtan
2. Retorica – a gondolatok szabatos szóbeli kifejezése
3. Dialectica – a gondolatok logikus kifejtésének tárgya
4. Astronomia - Csillagászat
5. Aritmetica - Számtan
6. Geometria - Mértan
7. Musica – Zene

Visszakanyarodva ezek után még egyszer annak igazolásához, hogy itt e szobában valóban a Hét szabad művészet ábrázolásáról és nem valami másról van szó, megemlítendő, hogy az egyetlen leginkább épségben megmaradt női portré nyakában egy láncra fűzött medált láthatunk. Ez nem egyéb, mint a ma is használatos rektori lánc. E hölgyek ugyanis az említett tudományágak nem csak képviselői, hanem rektorai is egyben.

(Pintér Attila)

Látogatói információk

NYITVATARTÁS:
hétfő: zárva
kedd-vasárnap 10.00-17.00
pénztár nyitvatartás: 9.45-16.30

KARRIER

Kameraszabályzat

Tájékoztatás rendezvényen készült képek felhasználásáról
Projektek 

Parkoló - térkép