Schloss Esterházy

Grafická verzia

MIKULÁŠ ZAVÍTAL DO ESZTERHÁZA - archív


Informácie

OPENING HOURS:
Monday-Sunday 9.00-18.00
Cashier’s office opening hours: 8.45-16.55
Palace tour - only with guided tour!
 

Tu je dostupná mapa
 
Ticket prices
M
useum schedule
 
Parking