Schloss Esterházy

Grafická verzia

Po období najväčšieho rozkvetu

Obdobie najväčšieho rozkvetu zámku trvalo do smrti Esterházy „Fényes“ Miklósa, do roku 1790. Potom rodina premiestnila svoje sídlo do Eisenstadtu, a v nasledujúcich desaťročiach využívali zámok iba zriedka. V roku 1902 knieža Esterházy IV.Miklós so svojou manželkou, grófkou Margit Cziráky  sa nasťahoval späť do obnoveného zámku. V týchto rokoch  sa Eszterháza opäť stala hlavnou rezidenciou rodiny . Hoci smrť kňažnej / 1910/ uzatvorila toto krátke, pekné obdobie, rodina bývala v zámku až do roku 1945.
 
Po II.svetovej vojne zariadenie zámku ľudia poodnášali, v budove pôsobil poľnohospodársky výskumný ústav, miestnosti sa využívali ako kancelárie, sklady, a umiestnili tu aj poľnohospodárske stroje. V druhej polovici rokov 1950 sa traktory a vrecia s obilím už opustili sály kaštieľa a začali sa práce, vďaka ktorým – pri príležitosti 150. výročia smrti Josepha Haydna – bolo v budove v roku 1959 otvorené múzeum. 

Múzeum zámku

Informácie

OPENING HOURS:
Monday: closed
Tuesday-Sunday 9.00-18.00
Cashier’s office opening hours: 8.45-16.55
 

Tu je dostupná mapa
 
Ticket prices
M
useum schedule
 
Parking