Esterházy-kastély
Magyar Deutsch Slovenský
Kezdőlap Kastély Programok Szolgáltatások Hírek Galéria

Látogatói információk

<p>
<strong>ESZTERH&Aacute;ZA KULTUR&Aacute;LIS, KUTAT&Oacute;- &Eacute;S FESZTIV&Aacute;LK&Ouml;ZPONT K&Ouml;ZHASZN&Uacute; NONPROFIT KFT.</strong><br />
ESTERH&Aacute;ZY-KAST&Eacute;LY, FERTŐD-ESZTERH&Aacute;ZA<br />
9431 FERTŐD, JOSEPH HAYDN &Uacute;T 2.<br />
TELEFON: +36 (99) 537 640; +36 (20) 400 93 06<br />
EMAIL:&nbsp;<a href="mailto:INFO@ESZTERHAZA.HU"><strong>INFO@ESZTERHAZA.HU</strong></a></p>
<p>
Kedves Vend&eacute;geink!</p>
<p>
T&aacute;j&eacute;koztatjuk &Ouml;n&ouml;ket, hogy kast&eacute;lyunk meg&uacute;jul. Az al&aacute;bbi ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;sok &eacute;s l&aacute;tnival&oacute;k tekinthetők meg;<br />
&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
<strong><em>Az Esterh&aacute;zyak mes&eacute;lő kincsei c&iacute;mű ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;s, Ny&aacute;ri eb&eacute;dlő, Sala Terrena, Haydn-terem, Apoll&oacute; terem, Lakk-kabinet, K&aacute;polna</em></strong><br />
A vezet&eacute;s időtartama: cca. 50 perc<br />
Bel&eacute;pőjegy: 2.000 Ft<br />
Kedvezm&eacute;nyes jegy (di&aacute;k &eacute;s nyugd&iacute;jas): 1.000 Ft&nbsp;<br />
Csal&aacute;di jegy (k&eacute;t felnőtt &eacute;s gyermekek): 4.000 Ft&nbsp;</p>
<p>
Okt&oacute;ber 1 - m&aacute;jus 31. k&ouml;z&ouml;tt garant&aacute;lt n&eacute;met nyelvű vezet&eacute;sek naponta 12.00 &oacute;rakor.</p>
<p>
J&uacute;nius 1 - szeptember 30. garant&aacute;lt idegennyelvű vezet&eacute;sek:</p>
<ul>
<li>
n&eacute;met nyelvű t&aacute;rlatvezet&eacute;sek a ny&aacute;ri szezonban naponta 12 &eacute;s 15 &oacute;rakor</li>
<li>
angol nyelvű t&aacute;rlatvezet&eacute;sek a ny&aacute;ri szezonban naponta 13 &oacute;rakor</li>
</ul>
<p>
<em>Mindent elk&ouml;vet&uuml;nk annak &eacute;rdek&eacute;ben, hogy a jegyv&aacute;s&aacute;rl&aacute;st&oacute;l sz&aacute;m&iacute;tott 30 percen bel&uuml;l megtekinthess&eacute;k a m&uacute;zeumot, az alap t&aacute;rlatvezet&eacute;s r&eacute;szek&eacute;nt. A v&aacute;rakoz&aacute;s idej&eacute;re aj&aacute;nljuk figyelm&uuml;kbe a kast&eacute;ly parkjait!</em></p>
<p>
<strong><em>Var&aacute;zslatos &eacute;lm&eacute;nyek Fertőd&ouml;n, az Esterh&aacute;zy-kast&eacute;lyban!</em></strong></p>
<p>
A t&uacute;ra sor&aacute;n vend&eacute;geink megismerkedhetnek;</p>
<p>
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - Pietro Travaglia &eacute;let&eacute;tvel &eacute;s munk&aacute;ss&aacute;g&aacute;val<br />
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - a Marionettsz&iacute;nh&aacute;z &eacute;p&uuml;let&eacute;vel<br />
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - a V&iacute;ztorony &eacute;p&uuml;let&eacute;ben pedig a k&ouml;rpanor&aacute;m&aacute;s vet&iacute;t&eacute;s sor&aacute;n virtu&aacute;lis s&eacute;t&aacute;t tehetnek a XVIII. sz&aacute;zadi Eszterh&aacute;z&aacute;n</p>
<p>
Bel&eacute;pőjegy:<br />
Norm&aacute;l 1.000 Ft/fő<br />
Kedvezm&eacute;nyes (di&aacute;k, nyugd&iacute;jas) 500 Ft/fő</p>
<p>
<strong>Barokk sz&iacute;nh&aacute;zt&ouml;rt&eacute;neti t&uacute;r&aacute;k 11.00 &eacute;s 16.00 &oacute;rakor indulnak.</strong></p>
<p>
<strong><em>Kedves L&aacute;togat&oacute;ink!</em></strong></p>
<p>
<em><strong>Megk&eacute;rj&uuml;k &Ouml;n&ouml;ket, hogy minden vezetett t&uacute;ra (kast&eacute;lym&uacute;zeum &eacute;s barokk sz&iacute;nh&aacute;zt&ouml;rt&eacute;neti t&uacute;ra) előtt f&aacute;radjanak a p&eacute;nzt&aacute;rba. Az első t&aacute;rlatvezet&eacute;s indul&aacute;s&aacute;nak időpontja a t&eacute;li h&oacute;napokban: 9.00 &oacute;ra, az utols&oacute; t&aacute;rlatvezet&eacute;s 16.00 &oacute;rakor indul.&nbsp;</strong></em></p>
<p>
<strong><em>A ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;sok kiz&aacute;r&oacute;lag t&aacute;rlatvezet&eacute;ssel l&aacute;togathat&oacute;k, vezet&eacute;s magyar, angol &eacute;s n&eacute;met nyelveken. A nyitva tart&aacute;si időn k&iacute;v&uuml;l &eacute;rkező csoportok eset&eacute;ben &eacute;s a 20 fő alatti idegen nyelvű vezet&eacute;st ig&eacute;nybe vevő&nbsp;</em><em>csoportok eset&eacute;ben</em><em>&nbsp;3 000 Ft /fő d&iacute;jat sz&aacute;m&iacute;tunk fel.</em></strong></p>
<p>
<strong><em>Csoportok előzetes bejelent&eacute;se: +36 (99) 537 640, e-mail:&nbsp;<a href="mailto:info@eszterhaza.hu">info@eszterhaza.hu</a><br />
Csoportok eset&eacute;ben k&eacute;rj&uuml;k az előzetes bejelentkez&eacute;st, mert az en&eacute;lk&uuml;l &eacute;rkező csoportok eset&eacute;n csak az aznapi l&aacute;togat&oacute;sz&aacute;mt&oacute;l f&uuml;ggően tudunk t&aacute;rlatvezet&eacute;st biztos&iacute;tani.</em></strong></p>
<p>
<strong>T&Eacute;LI NYITVA TART&Aacute;S</strong><br />
okt&oacute;ber 1 &ndash;m&aacute;jus 31.<br />
h&eacute;tfő: SZ&Uuml;NNAP<br />
kedd-vas&aacute;rnap: 9.00-17.00<br />
p&eacute;nzt&aacute;r: 8.45-15.55<br />
<br />
<strong>NY&Aacute;RI NYITVA TART&Aacute;S</strong><br />
j&uacute;nius 1 &ndash; szeptember 30.<br />
h&eacute;tfő-vas&aacute;rnap: 9.00-18.00<br />
p&eacute;nzt&aacute;r: 8.45-16.55</p>
<p>
<strong>&Uuml;NNEPI NYITVA TART&Aacute;S</strong><br />
2019. &aacute;prilis 19. NYITVA<br />
2019. &aacute;prilis 22. NYITVA<br />
2019. m&aacute;jus 1. NYITVA<br />
2019. j&uacute;nius 10. NYITVA<br />
2019. augusztus 20. NYITVA<br />
2019. okt&oacute;ber 23. NYITVA<br />
2019. november 1. Z&Aacute;RVA<br />
2019. december 24. - 2020. janu&aacute;r 6. Z&Aacute;RVA</p>
<p>
<strong>CZIR&Aacute;KY MARGIT R&Oacute;ZSAKERT</strong><br />
2019. m&aacute;jus 24. &ndash; 2019. szeptember 30.<br />
h&eacute;tfő-vas&aacute;rnap: 10.00-18.00<br />
Bel&eacute;pőjegy: 500 Ft/fő</p>
<p>
A m&uacute;zeumshop p&eacute;ntek, szombat &eacute;s vas&aacute;rnapi napokon tart nyitva 10.00-16.00 &oacute;r&aacute;ig. A d&iacute;szudvar &eacute;s a park&nbsp;naponta 6 &oacute;r&aacute;t&oacute;l s&ouml;t&eacute;ted&eacute;sig l&aacute;togathat&oacute;.</p>
<p>
<strong><em>A kast&eacute;ly megk&ouml;zel&iacute;t&eacute;se:</em></strong><br />
Aut&oacute;val:&nbsp; GPS: 47.62.16.47/16.871664<br />
Budapestről &eacute;s Győrből: az M1-es aut&oacute;p&aacute;ly&aacute;n, a 129. lej&aacute;r&oacute;n&aacute;l Sopron fel&eacute; a 85. &uacute;ton.</p>
<p align="center">
<strong>A muze&aacute;lis int&eacute;zm&eacute;nyek l&aacute;togat&oacute;it megillető kedvezm&eacute;nyekről&nbsp;<a href="/_dokumentumok/A muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezmények_2019.pdf" target="_blank">itt</a>&nbsp;t&aacute;j&eacute;koz&oacute;dhat!</strong></p>

Műemlékek Nemzeti Gondnoksága
Esterházy-kastély, Fertőd–Eszterháza

9431 Fertőd, Joseph Haydn u. 2.
Telefon: +36 (99) 537 640
Email: eszterhaza@t-online.hu

 

A kastély megközelítése

Autóval:  GPS: 47.62.16.47/16.871664
Budapestről és Győrből: az M1-es autópályán, a 129. lejárónál Sopron felé a 85. úton.
Sopronból: 84-85. úton Győr felé Fertőszentmiklóson keresztül, a lámpás kereszteződében balra, Fertőd irányába.

Vonattal: http://www.elvira.hu/ és http://elvira.mav-start.hu/

Autóbusszal: http://ujmenetrend.cdata.hu/uj_menetrend/volan/

Biciklivel:  http://www.fertoparton.hu/turak_hun.php?tura=3

 

Nyári nyitva tartás:
március 15. – október 31. Naponta 10–18 óráig, pénztárzárás 17 órakor
Szünnap: hétfő

Téli nyitva tartás:
november 1. – március 14. Péntek, szombat, vasárnap 10–16 óráig, pénztárzárás 15 órakor

A kastély tárlatvezetéssel látogatható, vezetés magyar, angol és német nyelveken (idegen nyelvű vezetés esetén a minimális csoportlétszám 20 fő). Csoportok előzetes bejelentése: +36 (99) 537 640, e-mail: eszterhaza@t-online.hu


Kiállítások

„Esterházy ’Fényes’ Miklós és tündérvilága” kiállítás, hercegi és hercegnéi lakosztályok, Mária Terézia traktus, nyári ebédlő, Sala Terrena, díszterem, zeneterem, kápolna.

Időszaki kiállítások: 
Arisztokrata gyermekportrék a 17–18. századból
Bemutatkozik a diák régésztábor – 2011

Figyelem! A kastélyban zajló felújítási munkák miatt a látogatói útvonalak időnként változnak! Tanácsos előre érdeklődni a megadott elérhetőségeken!

Jegyárak:

Belépőjegy: 2000 Ft
Diákoknak és nyugdíjasoknak: 1000 Ft
Családi jegy: 4000 Ft
Nyitvatartási időn kívül bejelentkező csoportok esetében: 3000 Ft/fő

A kastélyban kapható a Műemlékek Nemzeti Gondnoksága kedvezményes kártyája, amellyel 14 jeles műemlékünk látogatható. Információ: www.nemzetimuemlek.hu

A múzeumshop a kastély nyitva tartási ideje alatt tart nyitva. A díszudvar és a park naponta 6 órától sötétedésig látogatható.

A kastélyt az alábbi kártyát felmutatók díjtalanul látogathatják:

NG kártya (A Műemlékek Nemzeti Gondnokságának saját kedvezményes kártyája.)

ICOM kártya (International Council of Museums)

 

ICOMOS kártya (International Council on Monuments and Sites)Pedagógus kártya (kizárólag diákcsoport vezetésekor)


KÜLÖNLEGES AJÁNLAT

JUBILEUMI KASTÉLYTÚRA A 250. ÉVFORDULÓN!

Egy kastély, különösen az olyan nagy és jelentős hercegi rezidencia, mint Esterházy „Fényes” Miklós kastélya, mindig sokkal több érdekességet tartalmaz, mint amennyit egy rövid látogatás során az érdeklődők megtekinthetnek. A „Jubileumi kastélytúra” során ezen érdekességekből mutatunk be egy csokornyit azoknak, akik alaposabban meg akarnak ismerkedni a kastéllyal, annak rejtett értékeivel, zegzugaival is.

A túra a főbejárati díszkaputól indul és első állomásként az egykori konyhaszárnyon keresztül érkezik a télikertbe. Innen az emeleten áthaladva a látogatók egy csigalépcsőn érkeznek a második emeletre, majd a főépület legmagasabb pontjára, a Belvedere-be. A Belvedere-ből az ablakokon át gyönyörű kilátás nyílik a tájra. Csigalépcsőn vezet lefelé az út, s a kastélyból kilépve a csaknem egyórányi kalandozás után a nyugati angolkerten át érünk vissza a főbejárathoz. A túra második részét az ugyancsak egy órát igénylő kastélymúzeum megtekintése adja.

A „Jubileumi kastélytúra” 20–25 fős csoportok számára előzetes bejelentéssel igényelhető.
Belépőjegy: 4000 Ft (Kedvezményes: 2500 Ft)

Jelentkezéseket a +36 (99) 537 640-es telefonszámon, illetve e-mailben, az eszterhaza@t-online.hu címen fogadunk!

 

Látogatói információk

TÉLI NYITVATARTÁS
október 1 –május 31.
hétfő: SZÜNNAP
kedd-vasárnap: 9.00-17.00
pénztár: 8.45-15.55

A weboldal adatkezelési szabályzata itt érhető el. 
Ingyenes parkolási lehetőség térképe elérhető itt

TÁJÉKOZTATÁS RENDEZVÉNYEN KÉSZÜLT KÉPEK FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOSAN